مشخصات پروژه

مساحت : 144 متر مربع
کاربری : سایبان پارکینگ خودرو
محل پروژه : نوشهر
جنس پارچه : PES-PVC
وزن پارچه : ۹۰۰ گرم
زمان تحویل : تیر 1399