مشخصات پروژه

مساحت : 50 متر مربع

کاربری : سایبان راه پله ورودی

محل پروژه : مجتمع آموزشی شهید مهدوی

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : hanwha کره

زمان اجرا : آبان 1398