مشخصات پروژه

محصول Su-14

مساحت : 36 متر مربع

کاربری : آلاچیق پارچه ای

محل پروژه : مشا

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : آذر 1398