مشخصات پروژه

مساحت : 55 متر مربع

کاربری : سقف کافه رستوران

محل پروژه : مرکز نوآوری دانشگاه شریف

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : تیر 1399