مشخصات پروژه

مساحت : 45 متر مربع
کاربری : سایبان حیاط
محل پروژه : عباس آباد
جنس پارچه : PES-PVC برند SRF
وزن پارچه : 8۰۰ گرم
زمان تحویل : آذر  1398