مشخصات پروژه

مساحت : ۵۰ متر مربع
کاربری : سقف متحرک کافی شاپ
محل پروژه : پاسداران
سال: مرداد ماه ۱۳۹۷
جنس پارچه : PES-PVC
موتور : هیوت چین