مشخصات پارکینگ

مساحت : 15 متر مربع

کاربری : پارکینگ ماشین

محل پروژه : کامرانیه

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : Hanwha کره

زمان اجرا : مهر 1398