مشخصات پروژه

مساحت : 40 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : بندر انزلی

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : فروردین 1399