مشخصات پروژه

سقف چادری خیمه رستوران رست دربند

مساحت : 40 متر مربع

کاربری : سقف رستوران

محل پروژه : دربند

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : بهمن 1398