مشخصات پروژه

مساحت : ۲۵ متر مربع

کاربری : سایبان ویلا

محل پروژه : کردان

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

وزن پارچه : 800 گرم

زمان تحویل : بهمن  1398