مشخصات پروژه

مساحت : 25 متر مربع

کاربری : سایبان تراس

محل پروژه : خزرشهر جنوبی

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : اردیبهشت 1399