سازه چادری

سازه چادری چیست؟

سازه چادری به سازه ای اطلاق می شود که که توسط یک پوشش چادری بصورت کششی مهار شده است. بار وارده به این سازه توسط نیروی کششی چادر تحمل می شود و بوسیله عضو های فشاری که عمدتا ستون های فلزی می باشند به فونداسیون و زمین منتقل می شود.

سازه چادری - لیست قیمت و خرید انواع سازه چادری
سازه ‌های پارچه ‌ای کششی از نوع فرم ‌های آنتی کلاستیک هستند که از غشای پارچه ‌ای انعطاف پذیری تشکیل شده اند. این سازه ها توسط کابل ‌ها، سازه فلزی نگهدارنده و فونداسیون حمایت می‌ شوند.‌

چرا سازه چادری ساینا ؟

تاریخچه سازه چادری