سازه چادری در بوشهر

شرکت سازه چادری ساینا از سال 1395 در استان بوشهر فعال می باشد. از کارفرماهای ما می توان به سازمان بنادر و دریانوردی بوشهر، شهرداری بوشهر، شهرداری بندر ریگ، دانشگاه بوشهر، شهرداری جزیره خارک و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان بوشهر می توان اشاره نمود.

استان بوشهر بعنوان استان ساحلی در جنوب ایران و مجاورت با خلیج فارس دارای آب و هوای گرم و شرجی می باشد. این آب و هوا نیازمند سایبان در فضای باز است. سایبان های چادری یکی از گزینه های مناسب جهت تامین سایه در برابر آفتاب جنوب می باشد.

شهر بوشـهر به عنوان یک بندر پیشرو در ایران شناخته شده و این موضوع در معماری آن هم دیده می شود. سـازه های چادری که در استان بوشهر اجرا می شوند، بیشتر دارای طرح های مدرن زین اسبی می باشند. در زین اسبی یا کایت یکی از فرم های مدرن سازه چادری می باشد.

سازه چادری مناسب برای پیاده راه ها و مراکز تجمع شهری می باشد. فضاهای عمومی شهر بوشهر با سازه چادری بسیار زیبا و کاربردی تر می شوند. شهرداری شهر های مختلف استان با رویکرد افزایش سرانه سایبان در پارک ها و بوستان ها سازه های پارچه ای مختلفی را سفارش داده و اجرا کرده اند.