مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : سایبان ماشین

محل پروژه : پتروپالایش کنگان

سال :  1401