سقف متحرک استخر

یکی از کاربردهای سقف متحرک پارچه ای بر روی استخر ها در فضای باز می باشد. سقف متحرک به عنوان اشراف بند و هم سایبان موقت برای زمان های با تابش شدید افتاب مورد استفاده قرار می گیرد.

سقف متحرک استخر به حفظ تمیزی آب استخر، کاهش دمای آن، محافظت پوست در برابر تابش های مضر خورشید ، کاهش هزینه های نگهداری و … کمک می کند.

استفاده از استخر در فضای بیرون درمناطق ویلایی گسترش یافته و عمدتا در محوطه های فضای سبز اجرا می شوند. وجود یک سقف موقت که به ریموت کنترل باز و بسته می شود امکان استفاده از استخر را در روز مهیا می کند . همچنین نور پردازی یکنواخت زیر سقف متحرک برقی در شب جلوه بسیار زیبایی به محوطه سازی فضای ویلا می دهد.

نمونه پروژه های اجرا شده سقف متحرک استخر