مساحت : 50 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ و محوطه ورودی

محل پروژه : خیریه بهنام دهش پور تجریش

سال :  1400

مشخصات سازه : فولادی

نوع دوخت پارچه : HF