مساحت : 340 متر مربع

کاربری : سایبان ورودی بیمارستان

محل پروژه : بیمارستان امام حسین (ع)

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند