مشخصات پروژه

این پروژه یک سقف متحرک در محوطه منزل مسکونی برای کاربری پارکینگ و شامل دو قسمت 7 *6 می باشد.

مساحت : 84 متر مربع
کاربری : سقف متحرک پارکینگ
محل پروژه : سیریک_هرمزگان
سال : 1399
مشخصات سازه : آلومینیومی
جنس پارچه : PES ۷۰۰ gr
نوع دوخت پارچه : HF