مشخصصات پروژه

سایبان پارکینگ ویلای شخصی در گیلاوند مناسب جهت پارک سه خودروی سواری پشت هم.

مساحت : 50 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : گیلاوند

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

وزن پارچه : 750 گرم

زمان تحویل : خرداد 1399