مشخصات پروژه

مساحت : 20 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : روستای جابان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : آبان 1399