مشخصات پروژه

مساحت : ۲۵ متر مربع
کاربری : سایبان پارکینگ
محل پروژه : بابلسر
جنس پارچه : PES-PVC
وزن پارچه : ۸۰۰ گرم
نوع دوخت پارچه : جوش HF
زمان تحویل : مرداد ۱۳۹۷