مشخصات پروژه

مساحت : 30 متر مربع

کاربری : سایبان جکوزی

محل پروژه : محمدشهر کرج

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : فروردین 1399