مشخصات پروژه

این پروژه یک سایبان طرح زین اسبی در محوطه ویلا می باشد.

مساحت : 32 متر مربع
کاربری : سایبان ویلا
محل پروژه : کردان
جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند
وزن پارچه : 800 گرم
زمان تحویل : بهمن 1398