مشخصات پروژه

این پروژه یک سقف متحرک در فضای سبز روفگاردن برج مسکونی در آجودانیه به متراژ ۵۰ متر مربع می باشد.

مساحت : ۵۰ متر مربع

کاربری : سقف متحرک روف گاردن

محل پروژه : آجودانیه

سال : ۱۳۹۷

مشخصات سازه : سازه آلومینیومی ۶۰۶۳

وزن پارچه : ۷۰۰ گرم

پروفیل : آلومینیوم

موتور : سامفی فرانسه

زمان تحویل : آبان ماه ۱۳۹۷