مشخصات پروژه

مساحت : 210  متر مربع

کاربری : سایبان جایگاه نمایش

محل پروژه : بوستان مادر کرمان

جنس پارچه : PES-PVC-PVDF

برند پارچه : srf هند

زمان اجرا : خرداد 1400