مشخصات پروژه

مساحت : ۱۶ متر مربع
کاربری : سایبان چادری استخر ویلا
محل پروژه : کهنه سری
جنس پارچه : PVC
وزن پارچه : ۷۰۰ گرم
نوع دوخت پارچه : جوش فرکانس بالا HF
زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۶