مشخصات پروژه

سایبان پارچه ای با فرم آرک سه پایه برای پوشش دهی فضای کنار استخر ویلا استفاده شده است

مساحت: 50 متر مربع

کاربری: اشراف بند استخر ویلا

محل پروژه: دزفول

جنس پارچه: srf هند

زمان اجرا : اردیبهشت 1400