نتایج جستجوی: سایبان

سایبان جمع شونده استخر ویلا | رودهن

سایبان جمع شونده استخر ویلا

مشخصات پروژه

مساحت : ۱۸ متر مربع
کاربری : سایبان جمع شونده
محل پروژه : رودهن
سال : مرداد ماه ۱۳۹۹
مشخصات پروفیل : آلومینیوم ۶۰۶۳
جنس پارچه : PES-PVC-black out Mehler Germany
نورپردازی : نقطه ای

موتور الکتریکی : سامفی فرانسه

سایبان پارکینگ چادری | شهرک غرب

اجرای سایبان پارکینگ چادری در شهرک غرب

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ برای تعداد دو خودرو سواری می باشد که کنار هم پارک کنند.

مساحت : ۳۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شهرک غرب

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۹۹

سایبان پارچه ای ویلا | کردان

اجرای سایبان پارچه ای ویلا در کردان کرج

مشخصات پروژه

این پروژه یک سایبان طرح زین اسبی در محوطه ویلا می باشد.

مساحت : ۳۲ متر مربع
کاربری : سایبان ویلا
محل پروژه : کردان
جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند
وزن پارچه : ۸۰۰ گرم
زمان تحویل : بهمن ۱۳۹۸