نتایج جستجوی: سایبان

سایبان پارکینگ چادری | شهرک غرب

اجرای سایبان پارکینگ چادری در شهرک غرب

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ برای تعداد دو خودرو سواری می باشد که کنار هم پارک کنند.

مساحت : ۳۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شهرک غرب

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۹۹

سایبان پارچه ای ویلا | کردان

اجرای سایبان پارچه ای ویلا در کردان کرج

مشخصات پروژه

این پروژه یک سایبان طرح زین اسبی در محوطه ویلا می باشد.

مساحت : ۳۲ متر مربع
کاربری : سایبان ویلا
محل پروژه : کردان
جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند
وزن پارچه : ۸۰۰ گرم
زمان تحویل : بهمن ۱۳۹۸

سایبان پارکینگ | مجتمع فولاد سیرجان

اجرای سایبان پارچه ای پارکینگ مجتمع فولاد سیرجان

مشخصات پروژه

این پروژه دو عدد سایبان پارکینگ برای تعداد چهار خودرو سواری می باشد که در کنار یکدیگر پارک می کنند

مساحت : ۵۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : مجتمع جهان فولاد سیرجان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : hanwha ساخت کره

زمان اجرا : شهریور ماه  ۱۳۹۸