نتایج جستجوی: سایبان

سایبان متحرک تراس | نیاوران

اجرای سایبان متحرک تراس

مشخصات پروژه

این پروژه یک سایبان متحرک تراس در منزل مسکونی در بوکان نیاوران می باشد.

مساحت : ۱۸متر مربع
کاربری : سایبان متحرک تراس
محل پروژه : نیاوران
سال : خرداد ماه ۱۳۹۸
مشخصات سازه : آلومینیوم ۶۰۶۳
جنس پارچه : هانوا ساخت کره

سایبان پارچه ای پارکینگ ویلا | شهرک زعفرانیه کرج

اجرای سایبان پارچه ای پارکینگ ویلا

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ برای یک خودرو سواری در ویلای شخصی می باشد.

مساحت : ۱۵ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شهرک زعفرانیه کرج

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان تحویل : مرداد  ۱۳۹۷

سایبان پارچه ای روفگاردن | محمودیه

اجرای سایبان پارچه ای روفگاردن

مشخصات پروژه

سایبان به فرم خیمه دوقله با اتصال از سازه اصلی ساختمان

مساحت : ۵۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارچه ای روفگاردن

محل پروژه : محمودیه

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : آبان ۱۳۹۹

سایبان پارچه ای پارکینگ ماشین | شهرک باستی هیلز لواسان

اجرای اجرای سایبان پارچه ای پارکینگ ماشین

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ برای تعداد دو خودرو سواری می باشد که پشت هم پارک کنند.

مساحت : ۴۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شهرک باستی هیلز

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : تیرماه  ۱۳۹۹

سایبان متحرک ورودی ویلا | یزد

اجرای سایبان متحرک ورودی ویلا

مشخصات پروژه

این پروژه یک سایبان متحرک پارچه ای در ورودی یک ویلا به ابعاد ۳*۵ متر می باشد.

مساحت : ۱۵ متر مربع
کاربری : سقف متحرک ویلا
محل پروژه : یزد
سال : مهر ماه ۱۳۹۹
مشخصات پروفیل : آلومینیوم ۶۰۶۳
جنس پارچه : PES-PVC-black out SRF india
نورپردازی : نقطه ای